جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مدل سدکارد را ویرایش کنید

با استفاده از ورود به سیستم (به پایین مراجعه کنید) می توانید sedcard PDF و تصاویر خود (*) را از عکسبرداری آزمایشی دانلود کنید و وب سایت sedcard و مدل آنلاین خود را ویرایش کنید.

 info@mamalcofashion.com

 

آیا جزئیات ورود خود را فراموش کرده اید (از طریق پست پس از عکسبرداری آزمایشی یا از طریق ایمیل پس از تنظیم کارت کامپ آزمایشی) یا هنوز جزئیات ورود خود را دریافت نکرده اید؟ لطفاً از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید: info@foto-agentur.de (پس از بررسی، اطلاعات دسترسی شما را به آدرس ایمیل ارائه شده یا از طریق پست برای شما ارسال می کنیم)

ورود مدل ها

(*) فقط برای شرکت کنندگان در تیراندازی آزمایشی بعد از 12 فوریه 2017!

کامپ کارت های جالب